Nyheder

Tilmeld dig til e-Boks

Du har nu mulighed for at få samlet posten fra os i din e-Boks. Du har to muligheder for at tilmelde dig e-Boks: Via selvbetjening:Klik på dette link …

Nyt tarifblad

Nyt tarifblad pr. 1. januar 2020 Der er nyt tarifblad pr. 1. januar 2020 for regnskabsperioden 1. januar 2020 - 31.12.2020

98 procent CO2-neutral fjernvarme

Haslev Fjernvarmes skifte fra halm til flis vil øge virkningsgraden af brændslet med 33 procent

Artikel på SN.DK

Læs artiklen om vores solfangere som var på SN.DK den 3. juli 2018: