Nyheder

Artikel på SN.dk vedr. nyt flisværk

Artiklen på SN.dk og i Dagbladet Ringsted onsdag den 19. august 2020, vedr. nyt flisværk kan læses her. Den kan læses på SN.dk hvis man har abonnement…

98 procent CO2-neutral fjernvarme

Haslev Fjernvarmes skifte fra halm til flis vil øge virkningsgraden af brændslet med 33 procent

Tilmeld dig til e-Boks

Du har nu mulighed for at få samlet posten fra os i din e-Boks. Du har to muligheder for at tilmelde dig e-Boks: Via selvbetjening:Klik på dette link …

Nyt tarifblad

Nyt tarifblad pr. 1. januar 2020 Der er nyt tarifblad pr. 1. januar 2020 for regnskabsperioden 1. januar 2020 - 31.12.2020

Artikel på SN.DK

Læs artiklen om vores solfangere som var på SN.DK den 3. juli 2018: