Bestyrelsen

Brian Hebel Andersen (andelshaver) Formand

Lars Thystrup (andelshaver) Næstformand

Per Høyberg (varmeaftager)

John Petersen (varmeaftager)

Stig Rask Andresen (andelshaver)

Ole Krum Møller (andelshaver) suppleant

Lykke Skjoldan (varmeaftager) suppleant