Bestyrelsen

Brian Hebel Andersen (andelshaver) Formand

Lars Thystrup (andelshaver) Næstformand

Stig Rask Andresen (andelshaver)

Per Høyberg (varmeaftager)

Lykke Skjoldan (varmeaftager)

Ole Krum Møller (andelshaver) suppleant

Bjarne Hansen (varmeaftager) suppleant