Om os

Lidt historie

Haslev Fjernvarme er et andelsselskab ejet af forbrugerne. Selskabet blev stiftet d. 12. december 1960 og allerede d. 20. november 1961 blev varmeforsyningen påbegyndt på centralen i Nygade, med de første forbrugere i Allegade. Centralen på Humlevænget blev sat i gang i 1964. De første mange år blev olie brugt som forsyningsform, men i 1984 gik værket over til naturgas. I 1989 blev der indgået aftale med SEAS om at aftage varme fra Haslev Kraftvarmeværk, der anvender halm som brændsel, og i juni 2012 overtog vi værket fra DONG Energy.

Der har gennem årene været en konstant vækst i tilslutningen og i dag leveres varme til mere end 2100 ejendomme i Haslev.

Fjernvarmens personale består af 1 driftsleder, 2 driftsassistenter (fjernvarme), 3 driftsmestre (kraftvarme), 1 driftsassistent (kraftvarme) og 2 kontorassistenter.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (3 andelshavere og 2 varmeaftagere).
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts/april måned, hvor alle andelshavere og varmeaftagere har adgang.

Teknikken bag

Hovedparten af fjernvarmen kommer fra vores halmfyrede kraftvarmeværk. En kraftvarmeproduktion betyder, at el og varme produceres sideløbende, el kan nemlig ikke produceres uden at der opstår varme, og i princippet er det denne varme, der udnyttes til fjernvarme.
På varmeværkets 2 fjernvarmecentraler produceres varmen på basis af naturgas, men vore brændere kan, hvis det skulle blive nødvendigt, omstilles til olieforbrænding.
Forsyningssikkerheden er således meget stor - og lige meget hvor produktionen finder sted, sker det under strenge miljømæssige hensyn - og forsyningssikkerheden er altid i top.
Vort ledningsnet - fjernvarmerørene i byen - bliver løbende gennemgået for eventuelle utætheder eller dårlig isolering og konstaterede fejl udbedres. Vi tilstræber ved vor planlagte renovering at bruge de mest højisolerede fjernvarmerør. Rør, der holder godt på varmen og sikrer at fjernvarmen bliver til nærvarme i boligerne.

Temperatur

Med hensyn til varmegraderne så tilpasser vi altid fremløbstemperaturen til årstiden. Det bevirker, at forbrugerne altid får en afstemt og problemfri varme. Samtidig undgår vi at sende fjernvarmevand ud med en højere temperatur end nødvendigt, og det betyder reduceret varmetab.

//