Information

Med baggrund i aktuelt varmeforbrug bestiller Merete den mængde halm der uge for uge skal tilføres.

Det er af væsentlig betydning for kraftvarmeværkets produktion, at vi har gode og stabile halmleverandører som har kapacitet og vilje til at levere når vi kalder på halm.

Indkøb af halmen vil som udgangspunkt foregå ved udbudsrunder i samarbejde med andre varmeværker.

I halmladen sættes sikkerheden højt, derfor lægger vi vægt på, at anvisningerne fra personalet i halmladen følges. Se ’Halmvejledning’ 

Ved kontakt

ring til Merete på telefon 56 36 46 62

Mandag til fredag 9:00 - 12:00

 

Skriv en e-mail til os post@haslev-fjernvarme.dk  

//