Artikel på SN.dk vedr. nyt flisværk

19. august 2020

Artiklen på SN.dk og i Dagbladet Ringsted onsdag den 19. august 2020, vedr. nyt flisværk kan læses her.

Den kan læses på SN.dk hvis man har abonnement på dette link  

Læs artiklen herunder:

Varmeværk kan blive dyrere
Låneramme: Haslev Fjernvarmes skifte fra halm til træflis kan blive dyrere, men varmeprisen vil stadig falde.

Af Nikolaj Rasch Skou

Haslev: Som tidligere fortalt her i avisen vil Haslev Fjernvarme skrotte det mere end 30 år gamle halmfyrede kraftvarmeværk og bygge et helt nyt, der fyrer med træflis fra skovene på Bregentved Gods.
Prisen blev på et borgermøde i november 2019 sat til 70 millioner kroner, der skulle tilbagebetales over 20 år af de cirka 2.100 forbrugere, som ejer Haslev Fjernvarme.
Under de dengang kendte forudsætninger forventes det, at fjernvarmeprisen straks ville falde, fordi virkningsgraden i det træflisfyrede værk vil være 35 procent højere - blandt andet ved hjælp af en varmepumpe og udnyttelse af varmen i skorstensrøgen.
Større låneramme
På økonomiudvalgets møde for en uge siden godkendte de lokale politikere en garantistillelse på hele 85 millioner kroner, som giver Haslev Fjernvarme mulighed for at låne op til 85 millioner kroner i 20 år hos Kommunekredit til en årlig rente på 0,41 procent.
- En låneramme på 85 millioner kroner giver os mulighed for at tage et større lån, hvis vi får behov for det. Det er slet ikke sikkert, at vi skal låne mere end de 70 millioner kroner. Det ved vi først efter licitationen, når vi har fået tilbuddet hjem fra dem, der skal bygge for os, siger Haslev Fjernvarmes driftsleder Allan Pedersen.
- Vores arkitekt og rådgiver er ved at få prækvalificeret de firmaer, der skal byde på opgaven med at bygge det nye varmeværk, som får et spændende design, og selvom prisen kan ende med at stige, så vil fjernvarmeprisen under alle omstændigheder falde ude hos forbrugerne, lover Allan Pedersen.
Færre lastbiler
Udover en lavere varmepris og langt færre sodpartikler i skorstensrøgen vil overgangen fra halm til træflis få den store lokale trafikale fordel, at der fremover kun vil køre 1.000 i stedet for de nuværende 2.000 årlige lastbiler til varmeværket for enden af Energivej.
Byrådet skal torsdag aften godkende lånegarantien endeligt.

Det nye træflisfyrende varmeværk skal bygges ved siden af det eksisterende, som skal rives ned. Foto: Haslev Fjernvarme