Varsling af ændringer

5. december 2023

Haslev Fjernvarme ændrer pr. 5. marts 2024: 

- Leveringsbestemmelser

- Vejledning om installationer

Samtidig omdøber vi vores nuværende Tarifblad til Takstblad pr. 6. december 2023.

Hjemmesiden vil blive opdateret når de foreligger.

//