Udskiftning af fjernvarmemålere

3. februar 2020

På grund af COVID-19 er udskiftning af fjernvarmemålere indtil videre sat i bero. 

 

Vi er igang med at udskifte fjernvarmemålere hos alle vores forbrugere, og mangler ca. 600 forbrugere målere. Udskifteningen foregår til og med juni 2020.

I dag har Haslev Fjernvarme ikke mulighed for at aflæse målerne uden at skulle forbi adressen.
De nye målere er forberedt til fjernaflæsning, så med tiden er det planen, at Haslev Fjernvarme
kan trække aflæsninger hjem automatisk.

Se annoncen i HaslevFaxePosten her

Find interaktiv brugervejedning til fjernvarmemåleren her

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.