Kontante tilskud

Ordningen om energisparetilskud er pr. 1. juni 2020 lukket.
For de forbrugere der har indsendt ansøgning inden ordningen lukkede, er sidste frist for indsendelse af slutdokumentation den 31. juli 2020
Orientering om tilskud til energibesparende foranstaltninger

Haslev Fjernvarme har indgået aftale med DFH (Dansk Fjernvarmes handelsselskab) om energibesparende foranstaltninger.

Du kan få energisparetilskud mod, at du overdrager energibesparelsen til DFH via linket 'Beregn og søg tilskud'. Det eneste det kræver er, at du indgår en aftale, før du går i gang med dit energirenoveringstiltag. Dvs. at du ikke må have bestilt håndværkere eller indkøbt materialer, før du indgår aftalen.

Det hele foregår i "Beregn og søg tilskud". Her kan du både beregne og søge energisparetilskud.

Først beregner du det energisparetilskud, vi kan give dig ved hjælp af enkelte oplysninger. Hvis du herefter ønsker at søge tilskuddet, går du videre til installationsadresse og følger portalens anvisninger.

Haslev Fjernvarme har som en række andre fjernvarmeværker fået pålæg om at fremme energibesparende foranstaltninger hos vores fjernvarmekunder (slutforbrugere).

Bestemmelserne er anført i en bekendtgørelse fra Energistyrelsen af den 31. marts 2010.

Målet er et lavere varmeforbrug og dermed et lavere forbrug af naturens ressourcer. Vores bestræbelser for at få et lavere varmeforbrug ligger i direkte forlængelse af det internationale arbejde for at begrænse den globale opvarmning. Både gennem Kyoto-aftalen og EU har Danmark forpligtet sig til at begrænse udledningen af CO2 og andre miljøskadelige stoffer. Derfor har regeringen bl.a. pålagt større varmeværker at hente de potentielle varmebesparelser helt ude hos den enkelte forbruger.

På et bestyrelsesmøde hos Haslev Fjernvarme den 27. marts 2007, blev det for at tilskynde til besparelser, besluttet at der vil blive givet tilskud til energibesparende foranstaltninger udført hos fjernvarmeforbrugere tilsluttet Haslev Fjernvarme.

Der ydes tilskud til energibesparende foranstaltninger udført af en aut. VVS-installatør. Endvidere kan der ydes tilskud til energibesparende efterisolering, udskiftning af vinduer m.m. 

Tilskuddets størrelse afhænger af hvor stor en energibesparelse aktiviteten kan udløse og opgøres i kWh efter standardværdier udarbejdet af Energistyrelsen.

Ønskes der yderligere oplysninger om tilskudsordningen, kan der rettes henvendelse til kontoret.